___________

Polityka prywatności serwisu talentbase.pl

W trosce o użytkowników serwisu talentbase.pl przygotowaliśmy dokument opisujący, jakie dane dotyczące użytkowników serwisu gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami.

Spółka Talent Base sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu talentbase.pl, którzy zarejestrowali się jako klienci poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://customer.talentbase.pl/p/register w zakresie niezbędnym do nawiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Pełne wykorzystanie obecnych i przyszłych możliwości serwisu talentbase.pl wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego zawierającego następujące dane – nazwa firmy, imię, nazwisko, adres email, telefon. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zgromadzone dane są przechowywane na serwerach spółki Talent Base sp. z o.o., z zapewnieniem właściwej ochrony. Każdy użytkownik serwisu talentbase.pl, który zarejestrował się jako klient ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby i firmy.

Gromadzone są również informacje o adresach IP urządzeń. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji poprawności działania naszego serwisu. Na ich podstawie generowane są statystyki odwiedzin nie zawierające żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji serwisu. Powyższe dotyczy również użytkowników niezarejestrowanych w serwisie.

Spółka Talent Base sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Uznamskiej 34/3 nie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  gromadzonych przez poszczególnych użytkowników podczas prowadzonych przez nich procesów rekrutacyjnych za pomocą narzędzi dostępnych w ramach serwisu talentbase.pl, bowiem nie decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych osobowych.

Spółka Talent Base sp. z o.o. przetwarza dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie odrębnych umów zawartych na piśmie z użytkownikami – administratorami danych, czyniąc to wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w ww. umowach.

Nie mniej jednak Talent Base sp. z o.o. zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by tak przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jak i danych, których jest administratorem, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjęła wszelkie przewidziane ww. ustawą środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych jej do przetwarzania, w tym w szczególności:

  1. Stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej.
  3. Do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Talent Base sp. z o.o..
  4. Zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.
  5. Prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

Spółka Talent Base sp. z o. o. nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom, firmom czy instytucjom. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez spółkę Talent Base sp. z o. o. w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych w serwisie talentbase.pl.

Spółka Talent Base sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości email na adres support@talentbase.pl.

W imieniu spółki Talent Base sp. z o.o.
Konrad Krzemiński, Prezes Zarządu

Aktualności więcej aktualności

Multibranding dla agencji rekrutacyjnej – wdrożenie Talent Base dla HR Contact

2 kwietnia 2016

Agencja rekrutacyjna HR Contact z Rzeszowa zrealizowała we współpracy z Talent Base unikatowy projekt strony internetowej dla kandydatów – hrcontact.pl. W ramach strony agencja poprowadzi dwie oddzielne marki: HR Contact Pharma – dla pracodawców i pracowników branży farmaceutycznej oraz HR Contact Business – dla pozostałych sektorów rynku pracy.

Kariera w TalentBASE

Młodszy programista Java

(Warszawa, mazowieckie)

Webdesigner / grafik (do dużego projektu; możliwa praca zdalna)

(Warszawa (lub zdalnie), mazowieckie)

Web developer (HTML, CSS, Javascript, XSLT)

(Białystok, podlaskie)

Asystent ds. sprzedaży

(Warszawa, mazowieckie)